Kamratstöd

Att stödja och hjälpa kamrater som har bekymmer och behöver hjälp i samband med t.ex. sjukdom, skilsmässa, sorg, ekonomiska problem eller missbruk ska vara en naturlig del i anställningen. 
Företaget och de fackliga organisationerna menar därför att den kamratstödjande verksamheten är av stor betydelse för den sociala tryggheten och gemenskapen på arbetsplatsen. Vill Du bli kamratstöd tag kontakt med någon av oss.

Att vara/bli Kamratstöd
Kamratstödjare får utbildning och handledning på arbetstid. Kamratstöd har rätt till betald ledighet för att besöka/stödja arbetskamrat som av någon anledning har råkat i problem. Arbetsledningen beviljar sådan ledighet.

Tystnadsplikt
För oss som kamratstöd är det viktigt att ha er tillit och ert förtroende.
För att bibehålla detta har alla kamratstöd tystnadsplikt. Alla kamratstöd skriver under ett tystnadspliktsavtal, vilket innebär att allt du säger till ett kamratstöd stannar mellan er två. Kamratstöd som bryter mot detta avtal fråntas sitt uppdrag som kamratstöd.

 

 

 

 

 

 

 Uppdaterad 2012-12-17 Skribent: Michael Blohm