Visionen om ett jämställt arbetsliv

I det jämställda arbetslivet finns inte kvinnojobb och mansjobb. Där arbetar kvinnor och män sida vid sida i en arbetsmiljö som kan anpassas efter varje enskild arbetare. De delar på de utvecklande och stimulerande arbetsuppgifterna, liksom på de monotona och ensidiga. De utvecklas tillsammans och stärker sig själva och företaget. De har en god löneutveckling.

 

I det jämställda arbetslivet har därmed kvinnor samma löneläge som män.

 

Föräldrarna delar på föräldraledighet och VAB-dagar. Vill familjen korta arbetstiden för barnens skull är det lika väl mannen som kvinnan som går ner i arbetstid. Deltidsarbete är inte kvinnoarbete.

 

I IF Metall tas allas kunnande och erfarenhet till vara. Kvinnor och män arbetar tillsammans i styrelser, förhandlingsdelegationer, skyddskommittéer, arbetsgrupper – för ett hållbart arbetsliv för alla, oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder och sexuell läggning.


Adrian Avdullahu
Jämställdhet/mångfald

e-post:
adrian.avdullahu@volvocars.com

Telefon:
031-59 19 55
Uppdaterad 2013-03-26 Skribent: Michael Blohm