Jämställdhets & mångfaldsansvarig

En av de absolut viktigaste värdegrunderna inom IF Metall är att alla är lika värda oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. IF Metall står upp för att alla ska behandlas lika och få likvärdiga förutsättningar inom arbetslivet och på sin fritid.

 

Under denna flik hittar du våra verktyg för att arbeta mot en allt mer jämställd och rättvis arbetsplats.

 

Dan Karlberg

e-post:
Dan Karlberg

Telefon:
0729 - 77 40 34

 Uppdaterad 2019-03-12 Skribent: DK