Gå med i försäkringsföreningen

Du vet väl om att du som Volvoanställd IF Metallare kan teckna en försäkring genom Volvo Verkstadsklubb som för ger ersättning för läkarvård, läkemedel, tandvård och glasögon?


Läkarvård och läkemedel
– Gäller försäkrad medlem och medförsäkrad

Du och din familj kan få ersättning för läkarvård, sjukgymnastik, mammografi, cytologi och för receptbelagd samt rabatterad medicin. Det är endast den medicin som ingår i högkostnadsskyddet som ersätts.

 
Receptspecifikation ska skickas med när du ansöker om ersättning. För kvitto från läkare som inte är anslutna till försäkringskassan lämnas ersättning enligt lägsta primärvårdstaxa i region och landsting.
  • Försäkrad medlem kan få ersättning upp till 2 475 kronor per år.
  • Medförsäkrad person kan ersättas som mest med 600 kronor per år, 50 procent av 1 200 kronor. Som medförsäkrad räknas sambo, maka/make samt registrerad partner. Personbevis krävs vid första ansökan om ersättning.
  • Barn kan betalas ersättning upp till 18-årsdagen och alla barn i en familj räknas samman i ersättningen om max 600 kronor per år, 50 procent av 1 200 kronor. Personbevis krävs vid första ansökan om ersättning.
 
Tandvård
– Gäller endast försäkrad medlem

Att besöka tandläkaren kanske inte endast svider i munnen utan även i plånboken och då kan det kanske lindra lite att få tillbaka upp till 2 250 kronor per år från försäkringen. 
På tandläkarkvittot måste det stå med datum och vilken typ av behandling som utförts. Du kan även söka ersättning för frisktandvård om du har avtal om det. Detta ersätts i december månad varje år för innevarande kalenderår, för de månader du varit medlem och samtidigt haft avtal om frisktandvård. Då avtalen är 3-åriga kommer föreningen behålla avtalen för registrering av ersättningar under hela perioden de gäller för. 
Sista datum som ansökan om frisktandvård skall ha kommit till föreningen är 6 månader efter sista datum i det 3-åriga avtalet. För inkomna frisktandvårdsavtal som gäller för kalenderår som redan har passerat kommer utbetalning för de perioderna att betalas ut vid nästa ordinarie månadsutbetalning.

 
Glasögon/Linser
– Gäller endast försäkrad medlem
                                    
För att få ersättning för glasögon och linser ska dessa vara inköpta hos valfri optiker i Sverige. Syntestet ska vara för aktuell styrka och på kvittot måste styrkan på linserna/ glasögonen stå med. Varje år kan du få ersättning upp till 1 200 kronor. Synfelsoperationer ersätts med 5 000 kronor och det går inte att få ersättning för glasögon eller linser efterföljande 4 år, då den perioden är en karenstid.


Så går du med
För att teckna försäkringen fyller du i en inträdesblankett som finns hos din gruppstyrelse, fråga någon av dina närmsta fackliga ombud så hjälper de dig. 
Du kan också skriva ut blanketten från Försäkringsföreningens hemsida och skicka in den till föreningen eller så kan du lämna in den direkt till föreningen som har sina lokaler vägg i vägg med Verkstadsklubben i Volvo Torslanda.
Medlemskapet aktiveras den kalendermånad som första avgiften dras från din lön och det är från och med den månaden som du kan ansöka om ersättning, vilket du gör på en särskild blankett.

Att tänka på

All ersättning beräknas kalenderårsvis.
Lämna in dina kvitton i tid, de får inte vara äldre än 6 månader.
Lämna alltid originalkvitton, kopior ersätts inte, där personuppgifter och datum för besök står med. 
Tänk på att det kan finnas mer pengar kvar att söka ersättning för om du inte kommit upp till beloppet för kvittotaket.
Det är en den procentuella delen som betalas ut av det belopp som står på kvittot. 
Om du har fått full ersättning för ett år kan du inte ansöka om resterande belopp påföljande år.


Uppdaterad 2016-09-27 Skribent: Michael Blohm