Gå en facklig kurs

Vår arbetssituation förändras ständigt. Oavsett utbildningsform eller ämne är det viktigt för människor i alla åldrar att kontinuerligt utbilda sig. Förutom att vi får mer kunskap som stärker individen och dess ställning på arbetsmarknaden, är det även intressant och roligt att lära sig något nytt.
Volvo Verkstadsklubb har en Utbildningskommitté vars roll är att stödja medlemmarnas strävan efter att öka sina kunskaper. Titta gärna igenom vårt utbud och anmäl dig till en facklig kurs eller studiecirkel.

 

 

Vår vision

"Att stärka IF Metalls medlemmar inom Volvo Verkstadsklubb i arbetet och på arbetsmarknaden"

 

Kunskaper ger inflytande

Ett brett utbildningsutbud, medverkar till att stärka medlemmarna inför framtiden. Utbildningar i kärnämnen är till för att ge medlemmen bra förkunskaper för att kunna delta i företagets kompetens och utbildningsverksamhet.

Med hjälp av våra fackliga utbildningar får du kunskaper om din organisation, dina rättigheter via lagar och avtal på arbetsmarknaden försäkringar och annat nyttigt. Det är en förutsättning för att vi skall kunna driva våra frågor och tillvarata dina och övriga medlemmarnas intressen.

För att inte förlora pengar när du deltar i fackliga utbildningar som är under arbetstid,  erhåller du ett skattefritt stipendium.

De fackliga utbildningarna kan ske i kurs-, konferens- eller cirkelform.

Mer information om våra fackliga utbildningar får du av din gruppstyrelses medlemsutvecklare.

 

Den svenska modellen.

Den svenska fackföreningsrörelsen har varit oerhört viktig för Sveriges samhällsutveckling, från att ha lämnat högerns odemokratiska fattigstat till att utveckla dagens demokratiska välfärdssamhälle. Genom engagemang har medlemmarna, tvingat fram förbättringar i samhället och inom arbetslivet och skapat en något så när human vardag. Målet med våra fackliga utbildningar är stärka organisationens medlemmar, för att tillsammans möta framtiden. Det går inte att slå sig till ro. De "segrar" vi vunnit på arbetsmarknaden måste ständigt  försvaras. Då måste man ha kunskaper.

 

Hobby och fritidsintressen

Utbudet av fritidscirklar spänner över flera områden, som omfattar bl.a. data, språk, fackliga o politiska frågor, matlagning, dans, musik, måla mm. I de cirklar som går i ABF: s regi subventionerar IFMetall cirkelkostnaden med upp till 650 kr. för medlemmar.Uppdaterad 2019-01-20 Skribent: HN/DK/SR/JE/DK