Läs Teknikavtalet IF Metall på webben

I Teknikavtalet IF Metall regleras arbetstider, löner och ersättningar för obekväm arbetstid och övertid med mera. Om du är intresserad av att lära dig mer om avtalet och dina rättigheter rekommenderar vi en kurs i lagar och avtal.

Utöver arbetsmarknadslagstiftnigarna som finns i svensk lagstiftning arbetar du som är kollektivanställd på Volvo, under Teknikavtalet IF Metall som tecknas mellan förbundet och teknikarbetsgivarna.

 

Kollektivavtalet är den lägsta nivån som en anställd i ett kollektivavtalsanslutet företag kan acceptera. På större arbetsplatser som Volvo finns det en verkstadsklubb som ansvarar för de lokala förhandlingarna med arbetsgivaren. Utöver kollektivavtalet kan klubb och företag skriva lokala avtal eller göra överenskommelser som är bättre än det i kollektivavtalet.

 

Klicka på avtalet så kan du ladda ner och själv studera hur ditt avtal är utformat.

 

 Uppdaterad 2017-08-21 Skribent: Michael Blohm