Din arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet bedrivs som en naturlig del av den dagliga verksamheten, oftast partgemensamt med företaget, via till exempel skyddsronder, projektarbeten och skyddskommittémöten. Skyddsorganisationen är din företrädare gentemot arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor.
På din avdelning finns ett skyddsombud som hjälper dig att anmäla arbetsskador eller tillbud. Om det inte finns ett valt skyddsombud på just din avdelning, kontakta din gruppstyrelse för hjälp.Uppdaterad 2012-03-15 Skribent: Michael Blohm