Volvo Cars bildar egen verkstadsklubb

I mars nummer av Fördelaren kan vi återberätta några av de framtidsfrågor som diskuterats på gruppernas planering, men även att klubben kommer att delas utifrån de två olika koncernerna inom en snar framtid.
Vi tar även upp lite aktuella förändringar i lagstiftningen men även hur vi förstärker vårt försäkringsskydd. Campus Lundby kommer torna upp sig och bli ett viktigt och starkt område för utveckling av framtidens transportlösningar. Missa inte heller den årliga biljettförsäljnignen till cirkusen. Trevlig läsning!


Volvo Cars bildar egen verkstadsklubb


 

Ladda ner och läs senaste numret som pdf.
Frd1902_webb.pdf

I samband med en annan gruppkonferens för drygt ett halvår sedan, berättade klubbens ordförande, Mikael Sällström, 
att det pågick diskussioner om en eventuell delning av klubben.

- Efter moget övervägande har vi
nu fattat beslut om att dela klubben berättar han.

– Det innebär att Volvo Cars medlemmar kommer att lämna Volvo Verkstadsklubb och bilda en egen verkstadsklubb under året. Formellt fattas beslutet av IF Metalls avdelning Göteborg som vi tillhör.

Avtal om gemensam verkstadsklubb

Sedan 1982 när Volvo bolagiserades och delade in de olika verksamheterna i separata bolag, har vi ett lokalt avtal som ger oss rätt att vara en verkstadsklubb som samlar medlemmar inom samtliga volvobolag i Göteborg. Det har vi fortsatt med även då Volvo Personvagnar såldes till Ford år 2000 och sedan vidare till Geely.

Bortsätt från koncernfackliga verksamheter som varit separata har vi fungerat som en gemensam klubb. Vi har förhandlat som en gemensam part och kunnat dra nytta av synergier i våra förhandlingar av olika avtal som ger en medlemsnytta.

Sällström berättar att klubben då och då har värderat fördelar/nackdelar med att ha en gemensam verkstadsklubb. Innan har klubbens storlek och inflytande haft en större avgörande roll, men att det idag finns flera anledningar varför vi väljer att den här vägen i dagsläget.

Representation i viktiga beslutsorgan

– Vi behöver bland annat säkerställa inflytandefrågorna framåt då vi står inför ett generationsskifte, men även att vi redan i praktiken arbetar som två klubbar. Det finns strategiska frågor som vi behöver arbeta vidare med, säger han.

Idag är klubbens ordförande, Mikael Sällström anställd på båda bolagen, men det kommer inte hans efterträdare att vara.  Idag har vi representanter från klubben i båda bolagsstyrelserna, men även i avdelningsstyrelsen och i förbundsstyrelsen. Hur kommer vår representation från respektive klubbar se ut i framtiden?

På personvagnssidan är det fyra klubbar där Göteborg är absolut störst till antalet medlemmar. På AB Volvosidan är det inte så. På AB Volvo finns 14 klubbar från Umeå i norr till Braås i söder.

AB Volvo flyttar ut

I samband med att klubben delas utses två interimsstyrelser. För Volvo Cars Verkstadsklubbs medlemmar och förtroendevalda kommer det förmodligen inte märkas så stor skillnad ur en praktisk synpunkt. Den delen av klubben sitter kvar i samma lokaler.

AB Volvo kommer att flytta till andra lokaler i anslutning till Tuvefabriken. Dessutom finns inte tillräckligt många medlemmar för att kunna ha ett representantskap, som är det högsta beslutsorganet idag. Så Volvo Verkstadsklubb kommer i framtiden kalla till medlemsmöten.

Studieverksamheten är en annan viktig strategisk fråga. Kommer den att ingå i avdelningens verksamhet, eller kan vi hitta en samarbetsmodell med Volvo Cars kommer som fortsätter med utbildningskommitté?

– Vi har kommit ganska långt i vårt arbete, men har ännu inte fastslaget ett datum för när detta ska ske. I takt med att vi arbetar med dessa olika frågor poppar det upp nya frågor som berör våra båda delar i dagsläget. Ett exempel på det är ett flertal av våra gemensamma avtal som skrevs långt innan vi blev två koncerner, som behövs ses över, menar Sällström.  Uppdaterad 2019-03-10 Skribent: