Cab Trim stänger kvällsskift efter semestern

Efter vårens nedtaktning på CBU från 105 dag/kväll till 93 dag/kväll avvaktade företaget med Cab Trim, som legat kvar på 120 takt dag/kväll. Nu meddelar man dock från företaget att de har för avsikt att gå upp till 102 takt på dagen samtidigt stängs kvällsskiftet på Cab Trim ned helt.

Volvo Verkstadsklubb är skeptiska till beslutet om att stänga kvällskiftet på Cab Trim och lägga behövlig produktion på dagtid i en 102 takt.

 

Vi menar att företagets förslag har en rad brister och att de borde ha kvar kvällsskiftet och istället genomfört en sedvanlig ombalansering. 

 

Många frågetecken

Vi är även skeptiska att 102 takt kommer att fungera, då vi då närmar oss den tekniska max kapaciteten och balanseringen är ännu inte gjord så vi känner inte till eventuella flaskhalsar. Likaså finns en oro över att det saknas buffertkapacitet, då all volym byggs på dagtid .

 

Om behovet ökar hytter på både CBU och KD kommer vi inte att kunna återstarta ett kvällslag snabbt nog, det är inte bara utbildning utan även personal som behövs.

Vi är också oroliga över att dagtidens justerkapacitet inte kommer räcka till för den ökade mängden hytter på dagtid, då kvällens justering också läggs ner.

 

Fortsätter förhandla

Vi menar att den allmänna stämningen och engagemanget kommer att påverkas negativt och att en nedläggning kommer att skicka fel signaler om Tuves framtid.

VVK kräver fortsatta förhandlingar om personalkonsekvenser nu när företaget valt att gå vidare med sitt förslag om stängning av kvällsskiftet på Cab Trim.Uppdaterad 2019-05-07 Skribent: Ove Holmström